Jesenja sistematska deratizacija u Srpcu od 3. do 8. decembra

Opštinska uprava Srbac obavještava građane da će od 3. do 8. decembra biti izvršena jesenja sistematska deratizacija na području opštine Srbac u kojoj će učestvovati dva operativna tima preduzeća „Eko Bel“ iz Laktaša.

Iz budžeta opštine troškovi deratizacije će biti plaćeni za zgrade uprave, dječiji vrtić, osnovne i srednje škole, socijalne i zdravstvene ustanove, mjesne objekte i groblja, javne gradske površine, kanalizacione mreže i slivnike, otvorene i zatvorene kanale, obale rijeka i vodotoka i deponije smeća.

Ostali korisnici će sami snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku „Eko Bela“.

Da bi akcija bila što uspješnija, građani se mole da omoguće stručnim ekipama izvođenje deratizacije, onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama zatrovanim mamcima, ne diraju rukama zatrovanu masu i pridržavaju se uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe.