Putnicima omogućen ulazak u Republiku Srpsku na manje od 14 dana, kućna izolacija obavezna

Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske donio je juče Zaključak o dopuni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID-19 Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, broj: 34-4/20 od 12.05.2020. godine, kojim je predviđena mogućnost da lica koja ulaze u Republiku Srpsku mogu boraviti kraće od 14 dana, koliko je propisani period kućne izolacije za lica koja ulaze u Republiku Srpsku, ali i u tom slučaju su obavezni boraviti u kućnoj izolaciji.

U skladu sa navedenim dopunama Zaključka, lice koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza na teritoriji Republike Srpske prijavi nadležnom inspektoru da će boraviti u Republici Srpskoj kraće od 14 dana, republički inspektor će mu izdati Rješenje o stavljanju u kućnu izolaciju u kućnoj sredini na prijavljeni broj dana.

Lice kojem je doneseno Rješenje po ovom osnovu obavezno je da se prijavi nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi u mjestu boravka u roku od 24 časa od ulaska u Republiku Srpsku, a nadležnoj komunalnoj policiji prije napuštanja mjesta boravka prilikom povratka u inostranstvo.

Poštivanje mjere kućne izolacije kontrolisaće nadležne službe, a za kršenje kućne izolacije Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisane su novčane kazne, te pozivamo sva lica koja u narednim danima planiraju dolazak i kraći boravak u Republici Srpskoj da se pridržavaju izrečene mjere kućne izolacije i ne izlažu riziku od kažnjavanja.

Tagovi: