Tromjesečni moratorijum za više od 30 korisnika kredita IRB-a

Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske odobrila je tromjesečni moratorijum za zajmove za više od 30 korisnika njihovih kredita.

Podsjećamo, vršilac dužnosti IRB RS Dražen Vrhovac tokom prošlog mjeseca rekao je da će IRB odobriti odgodu plaćanja zajmova za sve korisnike koji koriste njihove fondove, počevši od 1. aprila, piše CAPITAL.

Vrhovac je na tada na konferenciji za medije u Banjaluci rekao da moratorijum mogu iskoristiti privredni subjekti koji su korisnici direktnih plasmana IRB-a.

“Neće se primjenjivati automatski, već će se privrednici obraćati zahtjevima IRB-u koje će Uprava automatski da odobrava“, kazao je Vrhovac.

U međuvremenu, Investiciono-razvojna banka RS je na osnovu Odluke Vlade RS, proširila pravo na moratorijum u otplati kredita ili korišćenje grejs perioda od tri do šest mjeseci za sva pravna i fizička lica koja su kreditna sredstva koristila preko finansijskih posrednika.

Investiciono-razvojna banka je proširila pravo na moratorijum s ciljem ublažavanja štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi Republike Srpske, a na osnovu odluke Vlade Srpske. A, da bi ostvarili ovo pravo, korisnici kreditnih sredstava moraju se obratiti poslovnoj banci posredstvom koje je odobren kredit”, saopštili su iz IRB-a.

Dodaju da je Vlada RS, u funkciji skupštine akcionara IRB RS, usvojila nova Pravila o plasmanu sredstava, u kojima je izlazna kamatna stopa prema privredi smanjena i iznosi 0,5 odsto.