Uprava "Boske" odobrila ponudu za preuzimanje

Uprava Robne kuće "Boska" iz Banje Luke dala je pozitivno mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje koju je dao "Kaboss Pro" iz Beograda.

Ponudilac je vlasnik 6.540.801 akcija nominalne vrijednosti od 1 KM, što je oko 28,57 % ukupnog broja glasova.

Kaboss Pro je u javnoj ponudi se obavezao da će kupiti sve akcije po cijeni od 0,39 KM po akciji.

Ukupna vrijednost imovine Boske na dan 31. decembar je iznosila 53.517.146 KM od čega su najznačajniji dijelovi zemljište vrijedno 6.811.608 KM, ostale nekretnine, postrojenje i oprema od 44.206.055 KM, dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 790.293 KM, kratkoročna potraživanja u vrijednosti 609.967 KM i dr.

"Kaboss pro" je u javnoj ponudi istakao da namjerava zadržati i razvijati postojeću privrednu djelatnost, unaprijedi poslovanje, obezbijedi rast i razvoj sveukupunog poslovanja, te poboljša finansijski rezultat. Nema namjeru mijenjati sjedište, i zadržaće postojeći broj zaposlenih, ističe se u odluci koja je objavljena na sajtu Banjalučke berze.

Tagovi: