Veterani otkrili da ima boraca sa priznatim stažom dužim nego što je rat trajao

Slično kao i u Federaciji BiH, i u Republici Srpskoj uporno se od javnosti krije registar boraca, zbog čega su se ponovo oglasili iz Udruženja "Veterani RS", sa tvrdnjama da od samog osnivanja se trude da dođu do registra, koji je “veća tajna i od recepta za Coca-colu” .

Prema riječima generalnog sekretara Veterana Aleksandra Nedića, za neobjavljivanje registra predočili su im mnogo „bitnih“ razloga, ali je stav ovog udruženja da objavljivanje registra sprečava samo to što je pun falsifikata.

- Na jako malom uzorku utvrdili smo toliko nepravilnosti da više nemamo ni volje ni želje da se njime bavimo. Postojeći registar boraca je za nas samo gomila lažnih podataka, pa smo analizirajući registar došli čak u dilemu da li smo uopšte i učestvovali u ratu. Tridesetak osoba u registru se vodi da imaju po 70 mjeseci učešća u ratu, od toga 60 i više mjeseci u zoni borbenih dejstava – kaže za MojDoboj Nedić, dodavši da se sa pravom pitaju u kojem ratu su to oni bili i šta im se sve računa u ratni staž i zonu borbenih dejstava.

Iz Veterana upozoravaju da zbog razočarenja i rezigniranosti odnosa prema stvarnim učesnicima u stvaranju Republike Srpske mnogi njihovi saborci, pravi borci i starješine još uvijek nisu uradili kategorizaciju.

- Pitamo se koliki će biti broj osoba kada i oni to urade, jer bi mogli doći do još frapatnijih podataka o broju boračke populacije. Stav veterana, na koji je predsjednik Duško Vukotić često ukazivao, je da se pod hitno mora uraditi reviziju boraca I i II kategorije i to na način da se falsifikatorima omogući u razumnom roku da se sami izbrišu iz registra. Nakon tog roka treba krenuti sa procesuiranjem i uvesti rigorozne kazne za to krivično djelo – prenio je stav Veterana generalni sekretar tog udruženja.                                                                                                

Lj. Đurić

Tagovi: