Srbac u izbornoj godini osam puta mijenjao plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki opštine Srbac za prvih devet mjeseci ove godine mijenjan je čak osam puta. Najkontroverznije izmjene odnosile su se na „ubacivanje“ nabavki za lokalnu infrastrukturu i vodovodnu infrastrukturu koje je sredinom godine odobrila Vlada RS. Ovo izdvajanje kritičari i opozicija vide kao jasan dokaz zloupotrebe javnih sredstava za dobijanje glasova.

Prvobitni plan javnih nabavki donesen je 24. januara ove godine, a već u februaru je bila prva izmjena, odnosno dopuna. Postavlja se pitanje zašto ove nabavke nisu prvobitno planirane, pogotovo zato što je Plan nabavki opštine Srbac veoma detaljan i u sebi ima sve postupke, pa čak i direktne sporazume?

U avgustu ove godine SO Srbac usvojila je Plan o dopuni Plana kapitalnih investicija opštine za 2020. godinu. Plan je dopunjen sa devet projekata, a sredstva za ove projekte u iznosu od skoro 1,54 miliona KM obezbijedila je Vlada Republike Srpske.

Načelnik Odjeljenja za finansije Opštine Srbac Vladimir Gužvić pojašnjava da je plan javnih nabavki dokument koji je podložan izmjenama te da su izmjene iz tekuće godine uslovljene iz dva razloga. Kao prvi navodi pandemiju COVID-19 zbog koje je, kako kaže, plan izmijenjen u tri navrata.

„Prvo je bilo neophodno izvršiti nabavke vezane za uspostavljanje karantina na područiju opštine, nakon toga smo bili prisiljeni mijenjati predviđeni iznos kratkoročnog zaduženja usljed trenutno pogoršane likvidnosti te smo morali izvršiti nabavku neophodnih higijenskih sredstava za biračke odbore na dan provođenja izbora, rekao je Gužvić.

Vladimir Gužvić

On dodaje da su izmjene plana nabavki rađene kako je opština dolazila do sredstava kao prvi neophodan korak prije pokretanja tenderskih procedura oko izbora izvođača radova.

ŠAMPION JAVNIH NABAVKI

U Srpcu je prethodnih godina preduzeće „Gradis invest“ bilo „šampion javnih nabavki“ sa 47 ugovora u periodu od 2015. do 2020. godine, što je više od deset odsto svih postupaka javnih nabavki.

„Gradis invest“ je u ovoj godini izabran u šest postupaka. Radilo se uglavnom o sanaciji i rehabilitaciji lokalnih puteva, jednom projektu i jednom postavljanju prinudnog usporivača brzine. Ovih šest postupaka, od kojih su tri predmet direktnog sporazuma, dva otvorena postupka i jedan konkurentski zahtjev, vrijedni su 196.390 KM. Od toga su dva otvorena postupka vrijedna 168.895 KM.

Srbački opozicionari kažu da je „Gradis invest“jedino preduzeće u Srpcu osposobljeno za ovakve radove. Osim toga, radi se o maloj vrijednosti radova što je negativno uticalo na broj ponuđača i visinu same ponude. Drugim riječima, smatraju da im se ne isplati da dolaze u Srbac zbog „malih“ poslova.

U Odjeljenju za finansije opštine Srbac kažu da su svi tenderi raspisivani u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama te su objavljivani na portalu Javnih nabavki.

„Na tenedere su se mogli prijavljivati svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju propisane uslove. Smatram da lokacioni faktori nemaju nikakve veze oko prijavljivanja drugih preduzeća na tendere. Radi se o njihovim ličnim odlukama o učešću na istima i o njihovim internim poslovnim politikama i procjenama isplativosti raspisanih tendera“, rekao nam je Gužvić.

STRUKTURA BUDŽETA

Budžet opštine Srbac za 2020. godinu usvojen je u decembru 2019. godine, a projektovan je u visini od 8.085.000 KM. Komponenta mu je naglašeno socijalna, stabilizovan je sa urednim izmirivanjem obaveza. U ovoj godini nastavljen je kontinuitet izdvajanja prema socijalnim kategorijama stanovništva, penzionerima, mladim i ostalim ciljnim grupama.

Budžet ima i komponentnu kapitalnih investicija. Vidljivi su  konkretni projekti prema utvrđenim prioritetima u pogledu razvoja infrastrukture lokalne zajednice, usklađenim sa ranije utvrđenim petogodišnjim Programom kapitalnih investicija opštine Srbac donesenim 2018. godine. Budžet je usklađen i sa dugoročnom Strategijom razvoja opštine Srbac, transparentan je i objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine, https://srbac-rs.com/.

Na 27. sjednici SO Srbac uslijedila je javna rasprava na kojoj su učestvovali korisnici budžetskih sredstava i građani organizovani u NVO. Rasprava je ocijenjena uspjelom uz prihvatanje nekoliko amandmana.

ANALIZA BUDŽETSKIH PRIHODA

Nema većih odstupanja na prihodovnoj strani u odnosu na 2019. godinu. Tako su porezi na lična primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti veći u odnosu na prethodnu godinu za 30.000 KM i iznose 450.000 KM. Pravdaju se povećanjem ličnih primanja u više sektora u ovoj godini.

Porezi na nepokretnosti iznose 205.000 KM i veći su za 9.000 KM u odnosu na 2019. godinu. Ovom ne tako velikom povećanju doprinijelo je proširenje osnovice za obračun poreza na nepokretnosti i to kroz kontrolu prijavljenih površina od samih vlasnika nekretnina.

Indirektni porezi doznačeni od UIO BiH planirani su u iznosu od 5.350.000 KM i veći su za 350.000 KM zahvaljujući povećanju od 7,3 odsto u odnosu na 2019. godinu, odnosno DOB-u koji je donijela Vlada Republike Srpske za period od 2020. do 2022. godina.

Poreski prihodi iznose 6.018.000 KM i veći su za šest odsto u odnosu na 2019. godinu. Najveći dio povećanja nastao je upravo povećanjem prihoda od indirektnih poreza. Ukupni planirani neporeski prihodi iznose 1.423.000 KM i niži su za jedan odsto ili 18.000 KM u odnosu na 2019. godinu.

Najveća smanjenja zabilježena su kod prihoda od naknada, taksa i prihoda od pružanja javnih usluga. Planirani prihodi u ovom slučaju su 1.361.000 i manji su za 44.500 KM u odnosu na prethodnu godinu. Ostali neporeski prihodi su svojim povećanjem na kraju uticali da minus u ovoj oblasti ne bude veći od 18.000 KM.

Grantovi imaju veoma malo učešće u prihodima i iznose 45.000 KM, što će biti sasvim drugačije kada se usvoji rebalans budžeta za ovu godinu.

Transferi između budžetskih nivoa jedinica različitih nivoa vlasti iznose 540.000 KM, a odnose se na transfere Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite na ime socijalne zaštite, te najavljena izdvajanja za kapitalne projekte i javne investicije od strane viših nivoa vlasti.

Posebno ističemo izostanak primitaka od planiranih zajmova koji nisu ni planirani u 2020. godini, jer Srbac nema saglasnost za kreditno zaduženje od strane Ministarstva finansija RS za ovu godinu.

ANALIZA BUDŽETSKIH RASHODA

Tekući rashodi u ovoj godini predviđeni su u iznosu od 6.635.000 KM i za tri odsto su viši od procjene u 2019. godini. Rashodi za lična primanja su veći za pet procenata i iznose 2.780.500 KM.

Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga su planirani u iznosu od 1.491.300 KM i veći su za šest odsto, dok su grantovi veći za dva odsto i iznose 2.033.000 KM.

Rashodi po sudskim rješenjima značajno su povećani u odnosu na 2019. godinu i to za 22 odsto. U obrazloženju ove stavke navedeno je da se smatra da će se u 2020. godini nastaviti trend iz prethodnih godina negativnih ishoda sudskih sporova. Sasvim je izvjesno da će do toga doći, a na umu imamo pravosnažnu presudu koju je dobio dr Saša Jovičić, nelegalno smijenjeni direktor Doma zdravlja iz Srpca. Odbornici bez argumenata smjenjuju kadrove iz drugih političkih opcija, a potom glasaju za povećanje stavki u budžetskim rashodima na ime negativnih ishoda sudskih sporova. Postavlja se pitanje gdje je odgovornost Skupštine opštine Srbac u ovom i sličnim slučajevima.

MANJE PRIHODA ZA NAREDNU GODINU

Gužvić je istakao da će se u budžetu za narednu godinu osjetiti poljedice pandemije na strani prihoda zbog pada prihoda od indirektnih poreza.

„Trudićemo se da zadržimo sve socijalne komponente budžeta da bi najugroženiji stanovnici opštine lakše podnijeli finansijske probleme. Nažalost, nećemo biti u prilici da se intenzivnije bavimo razvojnom komponentom i u rješavanju pojedinih problema ćemo morati biti inovativniji i kreativniji i osmisliti rješenja koja neće zahtjevati dodatne troškove. Nastavićemo sa kontrolama troškova u svim segmentima kao i sa redovnim otplatama naših zaduženja kako bismo dodatno smanjili naše ukupne obaveza, a samim tim dodatno poboljšali i opštu finansijsku sliku opštine Srbac“, rekao je za portal MojSrbac.info Vladimir Gužvić.

BOŠKO GRGIĆ